ဝန်ကြီးဌာနအကြောင်း

၁။       နိုင်ငံတော်၏စက်မှုကဏ္ဍကို ယခင်က ပြည်သူလူထု၏ စားဝတ်နေရေး အတွက် နေ့စဉ်အသုံးပြုနေရသောလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် စားသောက်ကုန်၊ အထည်အလိပ်၊ ဆေးဝါး၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းနှင့်အခြားကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသောအမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် အကြီးစား ရင်းနှီးကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သော သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၊ လယ်ယာကဏ္ဍ၊ စက်မှုကဏ္ဍတို့၏ လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်ယန္တာရားများ ၊လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်များ၊စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့်ထရန်စဖော်မာ၊ပီဗွီစီဝါယာ၊ကြေးကြိုးများ၊ တာယာနှင့်ရော်ဘာထွက်ကုန်များ၊ရေအားလျှပ်စစ်တာဘိုင်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသည့်အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့မှနိုင်ငံပိုင်စက်ရုံများ တည်ဆောက်ပြီး ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။

၂။       နိုင်ငံတော်အစိုးရသစ်၏ ပြောင်းလဲအကောင်အထည် ဖော်ခဲ့သည့် အစီအမံများကြာင့် အထက်ဖော်ပြပါ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန(၂) ခုကို ပေါင်းစပ်၍ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ကျစ်လစ်စွာပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမှုကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သောပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၂) ၏ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်အရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၄) ရက် နေ့မှစ၍ အရာထမ်း ရာထူး (၄,၅၆၀) နေရာ၊ အမှုထမ်း ရာထူး (၄၂,၉၅၈) နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး (၄၇,၅၁၈) နေရာဖြင့်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတွင်အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများပါရှိပါသည်-

    (က) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

    (ခ) စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန

    (ဂ) စက်မှုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

    (ဃ) စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

    (င) အမှတ် (၁) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း

    (စ) အမှတ် (၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း

    (ဆ) အမှတ် (၃) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း

    (ဇ) အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း

    (ဈ) ဆေးဝါးနှင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း

    (ည) စက္ကူနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်း

    (ဋ) သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုဌာန

 ၃။       စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် စက်ရုံများအား လည်း ခေတ်နှင့်လျော်ညီပြီးလုပ်ငန်း သဘာဝနှင့်ကိုက်ညီမည့် အမည် သို့ ပြောင်းလဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းခြင်း တူညီသည့် စက်ရုံငယ်များအား စုစည်း ၍ စက်ရုံကြီးများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းသို့ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိက သို့ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ မိမိတို့၏ စက်ရုံများကို ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသည့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နှစ်တိုနှစ်ရှည် ပုဂ္ဂလိကသို့ ငှားရမ်းခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။

၄။       ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံများ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း၊ အမည်ပြောင်းလဲခြင်းများကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၄) မှ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်အရ ၂၀၁၄ခုနှစ် ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့မှစ၍ အရာထမ်းရာထူး (၄,၉၄၃)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၄၃,၅၇၁)နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး (၄၈,၅၁၄) နေရာဖြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဦးစီးဌာန (၂)ခု၊ စက်မှုလုပ်ငန်း(၆)ခု နှင့် ဗဟိုဌာန(၁)ခု အပါအဝင် အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
             (က)    ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
             (ခ)     စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
             (ဂ)     စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
             (ဃ)    အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
             (င)     အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
             (စ)     အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
             (ဆ)    အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း
             (ဇ)     ဆေးဝါးနှင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း
             (ဈ)     စက္ကူနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်း
             (ည)    သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုဌာန

၅။        ဖွဲ့စည်းပုံများတိုးချဲ့ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းခြင်း၊ အသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်းများကို ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၇/၂၀၁၅)မှ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဦးစီးဌာန(၂)ခုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း (၄)ခုပါဝင်လျက် အရာထမ်းရာထူး (၄,၆၂၁)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး (၃၉,၉၆၅)နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး (၄၄,၅၈၆) နေရာဖြင့် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

            (က) ဝန်ကြီးရုံး

            (ခ) စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

            (ဂ) စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

            (ဃ) အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း

            (င) အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း

            (စ) အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း

            (ဆ) မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း

editor