ကြေငြာချက်များ

.

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
အမှတ်(၂၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သထုံ) ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ရာဘာပစ္စည်းစက်ရုံခွဲ(သင်္ဃန်းကျွန်း)တွင် 
အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားသူများအား
ဖိတ်ခေါ်ခြင်း  (Expression  of  Interest)

၁။   စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ် တာယာများ ထုတ်လုပ်သော အမှတ်(၂၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သထုံ)တွင် တာယာနှင့်ရာဘာစ္စည်းများ အခြေခံသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများကို စိတ်ပါဝင်စားသူ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ငှားရမ်း/အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။  

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 စက်ရုံများနှင့် စီမံကိန်းတို့အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့အားဆောင်ရွက်ရန် 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ စက်ရုံများနှင့် စီမံကိန်းတို့အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့အား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်လိုပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ထုတ်ယူနိုင်မည့်ရက် - ၅.၁၀.၂၀၁၆ ရက်

    တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် - ၁၄.၁၀.၂၀၁၆ ရက် ၁၆:၀၀ နာရီ

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။        စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်)ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

Pages