ကြေငြာချက်များ

.

၁။   စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ် တာယာများ ထုတ်လုပ်သော အမှတ်(၂၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သထုံ)တွင် တာယာနှင့်ရာဘာစ္စည်းများ အခြေခံသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများကို စိတ်ပါဝင်စားသူ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ငှားရမ်း/အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။  

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 စက်ရုံများနှင့် စီမံကိန်းတို့အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့အားဆောင်ရွက်ရန် 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ စက်ရုံများနှင့် စီမံကိန်းတို့အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့အား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်လိုပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ထုတ်ယူနိုင်မည့်ရက် - ၅.၁၀.၂၀၁၆ ရက်

    တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် - ၁၄.၁၀.၂၀၁၆ ရက် ၁၆:၀၀ နာရီ

 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် The Energy and Environment Partnership Programme with the Mekong Region (EEP Mekong) အစီအစဉ်မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် အပြည့်အစုံကို အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။  

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအား မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

Pages

editor