ကုလားပဲလုံး(၄၉၇)တင်း အ၀ယ်တင်ဒါ

Mon, 08/22/2016 - 09:58 -- Myat Thee

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း

ကုလားပဲလုံး(၄၉၇)တင်း အ၀ယ်တင်ဒါ

၁။           ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)ရှိ တိရစ္ဆာန်လေးများအတွက် ကုလားပဲလုံး(၄၉၇)တင်း အဝယ်တင်ဒါပိတ်ရက်အား အောက်ပါအတိုင်း တိုးမြှင့်လိုက်ပါသည်-

          (က)   တင်ဒါပိတ်ရက်                           -      ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၃၀)ရက်

                                                                          အင်္ဂါနေ့(၁၆:၀၀)နာရီ

          ( ခ)    ပစ္စည်းပေးသွင်းရမည့်စက်ရုံ          -      ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)

          (ဂ)     တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ           -      ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးခန်း၊

                                                                          မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊

                                                                          ရုံးအမှတ်(၃၇)နေပြည်တော်၊

၂။           တင်ဒါပုံစံနှင့်တင်ဒါစည်းကမ်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မြန်မာ့ဆေးဝါး လုပ်ငန်း ၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်။ ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၈၃၈၈ တွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

editor