စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Tue, 09/08/2015 - 11:35 -- Myat Thee

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။        စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ(ကျပ်ငွေ)ဖြင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာပလာများ ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

            (က)     တင်ဒါအမှတ်စဉ်၊ 05-DISI (စက်မှုလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးပစ္စည်းကိရိယာများ)

            (ခ)       တင်ဒါအမှတ်စဉ်၊ 06-DISI (ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ)

၂။         (က) တင်ဒါပုံစံတင်ရောင်းချမည့်ရက်၊အချိန်          - ၇.၉.၂၀၁၅(တနင်္လာနေ့)၊ ၀၉:၃၀ နာရီ

            (ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ အချိန်                           - ၆.၁၀.၂၀၁၅ (အင်္ဂါနေ့)၊ ၁၆:၃၀ နာရီ

            (ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ                          - စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်

၃။        အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်၌ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ၊ ဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၀၈၂၉၁၊ ၄၀၈၄၄၅ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ                                                         

editor