မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း ကုန်ကြမ်းနှင့် ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ အ၀ယ်တင်ဒါ

Thu, 08/20/2015 - 12:59 -- Myat Thee

၁။      ၀ယ်ယူမည့်ပစ္စည်းအမည်နှင့် အရေအတွက် -

          စဉ်    ပစ္စည်းအမည်                                                             အရေအတွက်

          (က)    Orange Shellac                                                                             ၉၀၀ ကီလို

          ( ခ)    100 ml PET Plastic Bottle With  Cap(White)                       ၂၀၀,၀၀၀  စုံ

          ( ဂ)    100 ml PET Plastic Bottle With  Cap(Amber)                     ၃၀၀,၀၀၀  စုံ

          (ဃ)    Plastic Bag(16½"x21")                                                           ၂၂,၅၀၀  ပေါင်

          ( င)    Plastic Bag(5"x12")                                                                 ၂၀,၀၀၀ ပေါင်

          ( စ)    BOPP Cellotape 2" (၁၀၀ ကိုက်ပါ)                                               ၈,၇၀၀ ခု

          (ဆ)    D 930/50/1¾ Paper Box(36x28.5x9.5)cm                              ၅၅,၅၀၀ ခု

          ( ဇ)    D 930/40/4L Paper Box(Water Proof)(42x26.5x14)cm            ၃၀,၀၀၀ ခု

          (ဈ)     D 930/20/500cc Paper Box(Water Proof)                              ၂၂၄,၀၀၀ ခု

                    (32.5x27x23)cm    

၃။      တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန်                    -    (၇- ၉-၂၀၁၅) မွန်းလွဲ(၄:၀၀)နာရီ

၄။      တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်စက်ရုံ                -    ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)         

          တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်း အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-

                                                                                    တယ်လီဖုန်းအမှတ်

မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)                                                                 ၀၆၇-၄၀၈၃၈၈

ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှု၀န်ကြီးဌာန                                                     

နေပြည်တော်။

editor