မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း ထုပ်ပိုးပစ္စည်း(၂)မျိုးအဝယ်တင်ဒါ

Thu, 07/28/2016 - 10:10 -- Myat Thee

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
ထုပ်ပိုးပစ္စည်း(၂)မျိုးအဝယ်တင်ဒါ

၁။ ဝယ်ယူမည့်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းအမည်
စဉ်        ထုပ်ပိုးပစ္စည်းအမည်                  အရေအတွက်(ခုရေ)
(က)     Carton Box (For Dextrose)    ၁၄၇၀ဝ၀
            (33 x 27.5 x 23.5 cm)
(ခ)      Paper Box (D 930/50/IP)          ၇၀ဝ၀ဝ
           (41.5 x 22.5 x 7.5)cm
၂။ တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန်          - ၁၉-၈-၂၀၁၆ရက် ညနေ ၄: ဝ၀နာရီ
၃။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ     - စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဈေးနှုန်းစိစစ်ရေးကော်မတီ၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်        
၄။ ပစ္စည်းပေးသွင်းရမည့်စက်ရုံ     - ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)၊ ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)

တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါဌာနတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း-ဝ၆၇-၄၀၈၃၈၈

editor