သံရည်ပျက်တုံး(၉၀၀)တန်နှင့် သံထည်ပစ္စည်းအကြီး(၂၀၀)တန် စုစုပေါင်း (၁၁၀၀)တန်အား သံရည်ကျို လုံဆိုဒ်ဝင်အောင် ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်လိုပါသည်။

Mon, 07/18/2016 - 12:16 -- nann nann

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။    စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အမှတ်(၁) သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)ရှိ သံရည်ပျက်တုံး(၉၀၀)တန်နှင့် သံထည်ပစ္စည်းအကြီး(၂၀၀)တန်  စုစုပေါင်း (၁၁၀၀)တန်အား သံရည်ကျို လုံဆိုဒ်ဝင်အောင် ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်လိုပါသည်။
၂။    တင်ဒါပုံစံစတင်ထုတ်ယူနိုင်မည့်ရက်    -    ၂၁.၇.၂၀၁၆ ရက်
       တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်              -    ၂၉.၇.၂၀၁၆ ရက် ၊ ၁၆:၀၀နာရီ
၃။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံချိန်အတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန ၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
ရုံးအမှတ်(၃၀) ၊ နေပြည်တော် ၊ ဖုန်း -၀၆၇ ၄၀၅၁၃၉ ၊ ၀၆၇ ၄၀၅၀၆၀