အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)အတွက် လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်း(Scrap)HMS-1(18,000 Tons)ဝယ်ယူရန် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Thu, 12/24/2015 - 13:19 -- thanthanshin

၁။    စက်မှု၀န်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ သံမဏိစက်ရုံများကြီးကြပ်ရေး ဌာနအောက်ရှိ အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)အတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်း များအား (Lot)အလိုက်ဝယ်ယူရန် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်လိုပါသည်-

စဉ်    ပစ္စည်းအမျိုးအမည်    အရေအတွက်
1    ကုန်ကြမ်း(Scrap)HMS-1    18,000 Tons

၂။    တင်ဒါပုံစံစတင်ထုတ်ယူနိုင်မည့်ရက်    - ၂၉.၁၂.၂၀၁၅
    တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်        - ၆.၁.၂၀၁၆ ရက်၊ ၁၃:၀၀ နာရီ
၃။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်၊
ဖုန်း၊ ၀၆၇-၄၀၅၀၆၀၊ ၀၆၇-၄၀၅၁၃၉

editor