အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၁၄)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ) အကျိုးတူးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြခြင်း အဆိုပြုလွှာ (Expression of Interest)ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Tue, 03/21/2017 - 15:21 -- thanthanshin

၁။ စက်မှု၀န်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းအောက်ရှိ အမှတ်(၁၄)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)အား စိတ်ဝင်စားသူ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။

၂။ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် စိတ်ပါ၀င်စားသည့် ကုမ္ပဏီများသည် စိတ်၀င်စားမှုဖော်ပြခြင်း အဆိုပြုလွှာ(Expression of Interest)ကို စက်မှု၀န်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စီမံရေးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သို့ လိပ်မူ၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက်၊ ညနေ (၄:၀၀)နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန်)အရောက် ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်၀င်စားမှုဖော်ပြခြင်း၊ အဆိုပြုလွှာ(EoI)ပုံစံနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတတမ်းများကို ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အထောက်အထားများပြသ၍ အထက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်-

တင်ပြရမည့် ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ

(က) သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

(ခ) ကုမ္ပဏီသင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း/စည်းမျဉ်း

(ဂ) နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ(ရှိလျှင်)

     (အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၅၁၅၉,၀၆၇-၄၀၅၃၂၂)

 

editor