အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Fri, 08/21/2015 - 15:15 -- Myat Thee

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။        အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/စီမံကိန်းများသို့ Container များနှင့် General Cargo များအား သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ (မြင်းခြံ)၌ စီမံကိန်းဝင်ပစ္စည်းများ ယာဉ်အောက်သို့ချခြင်း(Unloading)လုပ်ငန်းများလည်းရှိပါသည်။

၂။         အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်ပတ်သက်၍ စည်းကမ်းအချက်အလက်များအား ထုတ်လုပ်ရေးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်ရုံးချိန်အတွင်း ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၅၀၅၆၊ ၀၆၇-၄၀၅၁၇၁ တို့ကို အသေးစိတ်မေးမြန်း၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါပုံစံစတင် ထုတ်ပေးရက်                 -           ၂၅.၈.၂၀၁၅

တင်ဒါပိတ်ရက်                                      -           ၈.၉.၂၀၁၅ ရက်၊ ၁၂:၀၀ နာရီ

                                                                                                                         ထုတ်လုပ်ရေးဌာန

                                                                                                            အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း

editor