အမှတ်(၂၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သထုံ) ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ရာဘာပစ္စည်းစက်ရုံခွဲ(သင်္ဃန်းကျွန်း)တွင် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားသူများအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း (Expression of Interest)

Fri, 12/02/2016 - 11:19 -- nann nann

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
အမှတ်(၂၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သထုံ) ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ရာဘာပစ္စည်းစက်ရုံခွဲ(သင်္ဃန်းကျွန်း)တွင် 
အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားသူများအား
ဖိတ်ခေါ်ခြင်း  (Expression  of  Interest)

၁။    စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၂၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သထုံ) ကြီးကြပ်မှု အောက်ရှိ ရာဘာပစ္စည်းစက်ရုံခွဲ(သင်္ဃန်းကျွန်း)ကို စိတ်ပါဝင်စားသူ ပြည်တွင်း / ပြည်ပ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။ 
၂။        ပထမအဆင့်အနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်ကုမ္ပဏီများသည် စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြခြင်းလျှောက်လွှာ     ( Expression of  Interest )( EOI ) ကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်( ၂ )အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ၊ စီမံရေးဌာန၊ ရုံးအမှတ်( ၄၁ )၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သို့ လိပ်မူလျက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ  ၃၀ ရက်နေ့၊ ၁၆ : ၃၀  နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန်) အရောက် ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြခြင်း လျှောက်လွှာ(EOI)ပုံစံနှင့်အခြား သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အထောက်အထားများပြသ၍ အထက်ပါလိပ်စာတွင် ၇-၁၂-၂၀၁၆ရက်နေ့မှစ၍ လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ 
     တင်ပြရမည့်ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအထောက်အထားများ
    (က) သက်တမ်းရှိကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း/ စည်းမျဉ်း    
    ( ခ ) နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ    
        ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း  ၀၆၇-၄၀၈၃၇၂၊ ၀၆၇-၄၀၈၂၉၈