စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနသည် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စက်ရုံသစ်စီမံကိန်းများ၊ တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းများ ၊ ထုတ်လုပ်မှု နှင့် ရောင်းချဖြန့်ဖြူးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သည်များ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ပြဌာန်းရာတွင် စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျေးလက်မီးလင်းရေးအထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ခြိုးခြံချွေတာသုံးစွဲရေးနှင့် အကျိုးရှိထိရောက်စွာ အသုံးချရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနကို အောက်ဖော်ပြပါဌာန(၁၀)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်-

            (က)     စီမံရေးဌာန

            (ခ)       စွမ်းအင်ခြိုးခြံချွေတာရေးဌာန

            (ဂ)       စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန

            (ဃ)     စာချုပ်စာတမ်းများစိစစ်ရေးဌာန

            (င)       ထုတ်လုပ်မှုညှိနှိုင်းရေးဌာန

            (စ)       သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးဌာန

            (ဆ)     နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန

            (ဇ)       နည်းပညာသုတေသနဌာန

            (ဈ)      ဘဏ္ဍာရေးဌာန

            (ည)     အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးဌာန ၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် စက်မှုနှင့်သက်မွေးပညာ ရွေ့လျားသင်တန်းများအား ကာလတို/ကာလရှည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခြင်းအပြင် အောက်ဖော်ပြပါ စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(၆)ကျောင်းအား ဖွင့်လှစ်၍ စက်မှုကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကို မွေးထုတ် သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည် -

  အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ)
  အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)
  အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သာဂရ)
  အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ)
  အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)
  အမှတ် (၆) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ)

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၃၀)၊စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊နေပြည်တော်
ဖုန်း :   ၀၆၇ ၄၀၅၃၃၃၊ ၀၆၇ ၄၀၅၃၃၄
ဖက်စ်   : ၀၆၇-၄၀၅၀၅၂
အီးမေးလ် :     directorateplanning@gmail.com

editor