စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများ

ရည်မှန်းချက်
နိုင်ငံတော်၏ စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကမောင်းနှင်အား ဖြစ်သည့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော စက်မှုကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးရေးနှင့် ကဏ္ဍအလိုက်သင့်လျော်သည့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် တာဝန်ယူထမ်းဆောင်နိုင်စေရေး။
ပြည်တွင်းကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လိုအပ်ချက်မှုများအား တစ်ဖက်တစ် လမ်းမှ ဖြည့်ဆည်းပေးရေး။

မျှော်မှန်းချက်
ယှဉ်ပြိုင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားသော လုပ်သားအင်အားစုနှင့် အဆင့်မြင့် နည်းပညာဆက်လက်သင်ယူလေ့လာနိုင်မှုရှိသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ နိုင်ငံအဝှမ်းတွင်ပိုမို မွေးထုတ်ပေးရေး။

ဦးတည်ချက်
နည်းပညာအရည်အသွေး ပြည့်ဝသော လုပ်သားအင်အားစုများ နိုင်ငံအနှံ့ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်စေရေး။
မျိုးဆက်သစ် ကျွမ်းကျင်လူငယ်ပညာရှင်များအား စက်မှုကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရေး။
လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မျာအား မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု ‘စံ’ သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ထံတွင် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အရည်အသွေးစစ်ဆေးခံနိုင်ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများတွင် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အရည်အသွေး စစ်ဆေး ထိန်းချုပ်သည့် နည်းပညာများ ကျင့်သုံးနိုင်ရေး ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးရန်။
အနာဂတ် စက်မှုကဏ္ဍထုတ်ကုန်များ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမှတစ်ဆင့် ကိုယ်ပိုင်တီထွင်မှုစွမ်းရည်များ၊ အရည်အသွေးများ ပိုမိုထက်မြက်လာစေရန် အထောက်အပံ့ ပေးရန်။

စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနအောက်တွင် အောက်ပါ စက်မှုသင်တန်း ကျောင်း(၆)ကျောင်း ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည် - -

စဉ် သင်တန်းကျောင်းအမည် တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် သင်တန်းသား(တစ်နှစ်) အထောက်အပံ့
အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ) ၁၉၇၉ ၂၀၀ ဂျာမနီ
အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး) ၂၀ဝ၈ ၁၈၀ တရုတ္
အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သာဂရ) ၂၀ဝ၉ ၁၅၀ ကိုရီးယား
အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ပခုက္ကူ) ၂၀၁၀ ၂၁၆ အိႏၵိယ
အမှတ်(၅)စက်မှုသင်ကျောင်း(မကွေး) ၂၀၁၁ ၁၅၀ ကိုရီးယား
အမှတ်(၆)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ) ၂၀၁၃ ၁၉၂ အိႏၵိယ

သင်တန်းအစီအစဉ်

စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်လုပ်သားများပိုမိုမွေးထုတ် ပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ စက်မှုသင်တန်းများကိုသင်တန်းကာလ တစ်နှစ်ဖြင့်နှစ်စဉ် ဖွင့်လှစ် ပေးလျက်ရှိပါသည်။

သင်တန်းဝင်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ

အခြေခံပညာအထက်တန်း( Grade 11 ) တက်ရောက်ဖူးသူ
အသက် (၁၇) နှစ်နှင့် (၂၅) နှစ်ကြား 

editor