စက်မှုအလင်း/ရွှေစက်မှု/ကနောင် ဂျာနယ်များ

.

Title Size Upload date
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၈) ၃၁ ရက် မေလ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 5.05 MB Fri, 22 / 6 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၇) ၁၅ ရက် မေလ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 4.21 MB Fri, 22 / 6 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၆) ၃၀ ရက် ဧပြီလ ၂၀၁၈ 5.49 MB Thu, 03 / 5 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၄) ၃၁ ရက် မတ်လ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 15.91 MB Fri, 06 / 4 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၄) ၁၅ ရက် မတ်လ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 8.94 MB Mon, 19 / 3 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၃) ၁၅ ရက် ဖေဖော်၀ါရီလ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 5.15 MB Mon, 19 / 3 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၃) ၃၁ ရက် ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 6.26 MB Mon, 12 / 3 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၃)၊ အမှတ်(၁)၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် 4.88 MB Mon, 15 / 1 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၃)၊ ၃၁ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၇ 5.55 MB Wed, 03 / 1 / 2018
စက်မှုအလင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၂၂) ၁၅ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၇ 4.11 MB Tue, 19 / 12 / 2017

Pages