အမှတ်(၁) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်
    အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းသည် လူစီးယာဉ်အမျိုးမျိုး၊ အကြီးစားကုန်တင်ယာဉ်၊ ခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ်အမျိုးမျိုး၊ ယန္တရားအမျိုးမျိုး၊ လယ်ထွန်စက်၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်၊ ကုန်တင်ယာဉ်ဘီးဝင်ရိုး၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်း တို့အပြင် သံပွထုတ်လုပ်မည့် သတ္တုများတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သံပွအဖြစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သံမဏိကုန်ကြမ်းများ ထုတ်လုပ်ရန်ပေးပို့ခြင်း၊ သံမဏိပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းအပြင်ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအား စက်မှုနည်းပညာ လွှဲပြောင်းမှုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ပေးသော စက်မှုလက်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၊ စည်းမျဉ်း ၊ စည်းကမ်းများကို ရေးသားပြုစုခြင်း ၊ အချိန်အခါနှင့်လျော်ညီစွာ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါက တင်ပြသဘောတူညီမှုရယူ၍ ထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ်နှင့် ဒီဇယ်အင်ဂျင် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် မြန်မာ့လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတို့ကို ပေါင်းစည်း၍ အမှတ်(၁)အထွေထွေအကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ဧပြီလ(၄)ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ
    ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းကို အောက်ပါ စက်ရုံများဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည် -

အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ  နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံများမှာ

  • အမှတ် (၁၄) အကြီးစားစက်ရုံ (သာဂရ)
  • အမှတ် (၁၅) အကြီးစားစက်ရုံ (သာဂရ)
  • အမှတ်(၁၆)အကြီးစားစက်ရုံ(ဆင်တဲ)
  • အမှတ်(၁၇)အကြီးစားစက်ရုံ(မလွန်)
  • အမှတ် (၁) သံမဏိစက်ရုံ (မြင်းခြံ)
  • အမှတ် (၂) သံမဏိစက်ရုံ (ပင်းပက်)

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ
အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
ရုံးအမှတ် (၃၀)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း       :    ၀၆၇-၄၀၅၀၅၉၊  ၀၆၇-၄၀၅၃၄၉ 
ဖက်စ်    :    ၀၆၇-၄၀၅၁၅၈၊ ၀၆၇-၄၀၅၄၁၄
အီးမေးလ်    :    madi.planning@gmail.com

editor