အမှတ် (၁၄) အကြီးစားစက်ရုံ (သာဂရ)

စက်ရုံတည်နေရာ သာဂရမြို့၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
အကျယ်အဝန်း ၄၉.၈ ဧက
စတင်တည်ထောင်သည့် ခုနှစ် ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်
ဖွဲ့စည်းပုံအင်အား ၈၆၀ ဦး (အရာထမ်း-၅၇ ဦး၊ အမှုထမ်း-၈၀၃ ဦး)
လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အား ၅၂၂ ဦး(အရာထမ်း-၃၂ ဦး၊ အမှုထမ်း-၄၉၀ ဦး)
ထုတ်ကုန်များ
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအား
6V 128ZC Diesel Engine (250 HP ~ 400 HP) ၃၄၀ လုံး
8V 128ZC Diesel Engine (330 HP ~ 540 HP) ၂၀ဝ လုံး
12V 128ZC Diesel Engine (500 HP ~ 800 HP ) ၄၈ လုံး
16V 170ZC Diesel Engine ၃၅ လုံး
Double Cab Engine ၆၀၅ လုံး

(1) 6V 128ZC Diesel Engine (250 HP ~ 400 HP)

Engine Type 4 Stroke, Water Cooled Turbo Charger, Inter Cooling
Combustion Method Direct Injection
Bore (mm) 128
Stroke (mm) 140
Compression Ratio 15 : 1
Engine Dimension 1847 x 1130 x 1587
Engine Weight (Kg) 1,275
ရောင်းဈေးနှုန်း - ကျပ် (၂၀ဝ) သိန်း

(2) 8V 128ZC Diesel Engine (330 HP ~ 540 HP)

Engine Type & Model 4 Stroke, Water Cooled Turbo Charger, Inter Cooling
Combustion Method Direct Injection
Bore (mm) 128
Stroke (mm) 140
Compression Ratio 15 : 1
Engine Dimension 1847 x 988 x 1637 (L x W x H) (mm)
Engine Weight (Kg) 1,490
ရောင်းဈေးနှုန်း - ကျပ် (၂၈ဝ) သိန်း

(3) 12V 128ZC Diesel Engine (500 HP ~ 800 HP )

Engine Type 4 Stroke, Water Cooled Turbo Charger, Inter Cooling
Combustion Method Direct Injection
Bore (mm) 128
Stroke (mm) 140
Compression Ratio 17.5 : 1
Engine Dimension 1847 x 1130 x 1587 (L x W x H) (mm)
Engine Weight (Kg) 1,275
ရောင်းဈေးနှုန်း - ကျပ် (၃၈ဝ) သိန်း

(4) 16V 170ZC Diesel Engine (2200 HP @1800 rpm )

Engine Type 4 Stroke, Water Cooled Super Charger, Intermediate cooler
Combustion Method Direct Injection
Bore (mm) 170
Stroke (mm) 200
Compression Ratio 13.5 : 1
Engine Dimension 3500 x 1900 x 1800 (L x W x H) (mm)
Engine Weight (Kg) 8,000
ရောင်းဈေးနှုန်း - ကျပ် (၂၂၅ဝ) သိန်း

(5) Double Cab (CY 499 Ti) Diesel Engine (108 HP @ 3600 rpm)

Engine Type Vertical Inline,4 Stroke, Water Cooled, Turbo Charger, Inter Cooling
Combustion Method Direct Injection
Bore (mm) 99.2
Stroke (mm) 102
Compression Ratio 22 : 1
Engine Dimension 720 x 690 x 795 (L x W x H) (mm)
Engine Weight (Kg) 272
ရောင်းဈေးနှုန်း - ကျပ် (၄ဝ) သိန်း

editor