အမှတ် (၁၅) အကြီးစားစက်ရုံ (သာဂရ)

စက်ရုံတည်နေရာ သာဂရမြို့၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
အကျယ်အဝန်း ၃၅.၁၅ ဧက
စတင်တည်ထောင်သည့် ခုနှစ် ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်
ဖွဲ့စည်းပုံအင်အား ၄၅၈ ဦး (အရာထမ်း-၂၇ ဦး၊ အမှုထမ်း-၄၃၁ ဦး)
လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အား ၂၂၈ ဦး(အရာထမ်း -၁၇ ဦး၊ အမှုထမ်း-၂၁၁ ဦး)
ထုတ်ကုန်များ
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအား
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးယန္တရားအမျိုးမျိုး ၃၀၀ စီး

(1) Bulldozer

Engine Model 6V 128 ZC Diesel Engine
Engine Power 256 Hp
Operating Weight 22 Ton
Dozing Capacity 7.8 m3
Max Speed (forward) 11.8 km/hr
Max Speed (reverse) 14.3 km/hr
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၁၅၄၅) သိန်း

(2) 29 Ton Excavator

Engine Model QS B59-C (Cummins) Diesel
Engine Power 227 HP
Operating Weight 29 Ton
Dozing Capacity 1.1 m3
Max Speed (forward) 3.1 ~ 5.2 km/hr
Max Speed (reverse) 1,490
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၁၆၂၀) သိန်း

(3) Mini Excavator

Engine Model Yanmar Diesel Engine
Engine Power 27 Hp
Bore (mm) 128
Operating Weight 3.5 Ton
Bucket Capacity 0.11 m3
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၄၃၁.၅) သိန်း

(4) Vibratory Soil Compactor

Engine Model DS – 70 Diesel Engine
Engine Power 140 Hp
Operating Weight 14 Ton
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၆၀၀) သိန်း

(5) 3 Ton Forklift

Engine Model Cummins Diesel Engine
Engine Power 55 Hp
Lifting Capacity 3 Ton
Lifting Height 3 m (max)
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၁၈၅) သိန်း

(6) 5 Ton Forklift

Engine Model Mitsubishi Diesel Engine
Engine Power 94 HP
Lifting Capacity 5 Ton
Lifting Height 3 m (max)
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၃၀၀) သိန်း

editor