အမှတ် (၁၆) အကြီးစားစက်ရုံ (ဆင်တဲ)

စက်ရုံတည်နေရာ ဆင်တဲ၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
အကျယ်အဝန်း ၂၈၀ ဧက
စတင်တည်ထောင်သည့် ခုနှစ် ၁၉၆၅ ခုနှစ်
ဖွဲ့စည်းပုံအင်အား ၁၁၉၄ ဦး (အရာထမ်း-၇၃ ဦး၊ အမှုထမ်း-၁၁၂၁ ဦး)
လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အား ၉၉၇ ဦး(အရာထမ်း -၃၉ ဦး၊ အမှုထမ်း-၉၅၈ ဦး)
ထုတ်ကုန်များ
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအား
ဧရာ-၁ လက်တွန်းထွန်စက် ၈၀၀ စီး
၁၆ သွားထွန် ၁၈၀ ခု
၃ သွားထယ် ၁၀ဝ ခု
၃ သွားပါဝါထယ် ၃၈၀ ခု
၄ လက်မရေစုပ်စက် ၃၁၅၀ ခု
ပေါက်ပြား ၉၀ဝ၀ဝ ခု
ဂေါ်ပြား ၄၅၀ဝ ခု
သံဂဟေချောင်း ၄၅၀ တန်
လက်သုံးကိရိယာများ ၄၅၀၀၀ ခု
Automotive Component Parts ၁၀၀၀ စုံ

(1) ဧရာ-၁ လက်တွန်းထွန်စက်

အင်ဂျင် မြင်းကောင်ရေ (၂၂) ကောင်၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်
ဆီစားနှုန်း တစ်နာရီလျှင် (၀.၉) ဂါလန်
ထယ်ထိုးနိုင်စွမ်း တစ်နာရီလျှင် (၀.၃၅) ဧက
ထွန်ယက်နိုင်စွမ်းအား တစ်နာရီလျှင် (၀.၇) ဧက
အတိုင်းအတာ အလျား x အနံ x အမြင့် ၃၂၂၅ x ၁၃၂၀ x ၁၂၄၄ မီလီမီတာ
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၁၂) သိန်း

(2) ၁၆ သွားထွန်

အတိုင်းအတာ (အလျားxအနံxအမြင့်) ၂၃၀၀ x ၁၈၀၀ x ၁၁၃၀ မီလီမီတာ
ထွန်ယက်နိုင်စွမ်း (အကျယ် x အနက်) ၁၅၂၅ x ၁၇၈ x ၂၂၉ မီလီမီတာ
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၆.၅) သိန်း

(3) ၃ သွားထယ်

အတိုင်းအတာ (အလျားxအနံxအမြင့်) ၂၂၅၀ x ၁၃၅၀ x ၁၂၇၀ မီလီမီတာ
ထွန်ယက်နိုင်စွမ်း (အကျယ် x အနက်) ၉၀၀ x ၂၀၃ x ၂၅၄ မီလီမီတာ
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၄) သိန်း

 

ပေါက်ပြား

ရောင်းဈေးနှုန်း-၂ ၁/၂ ပေါင် ကျပ် ၂၂၀၀
ရောင်းဈေးနှုန်း-၂ ပေါင် ကျပ် ၁၉၅၀

ဂေါ်ပြား

ရောင်းဈေးနှုန်း- ကျပ် ၂၁၀၀

သံဂဟေချောင်း

လက်သုံးကိရိယာများ

Automotive Component Parts

(4) ၃ သွားပါဝါထယ်

ထယ်ထိုးနိုင်စွမ်း (အကျယ်-အနက်) ၅၀၀ x ၁၅၀ x ၂၅၀ မီလီမီတာ
အတိုင်းအတာ ( အလျား x အနံ x အမြင့် ) ၃၂၂၅ x ၁၃၂၀ x ၁၂၄၄ မီလီမီတာ
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၁.၈) သိန်း

(5) ၄ လက်မရေစုပ်စက်

Model KND5B x SC4C
Water Pump Type Single Suction Volute
အင်ဂျင် မြင်းကောင်ရေ (၅) ကောင် ဒီဇယ်အင်ဂျင်
ဆီစားနှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၀.၂၅ ဂါလံ
ရေစုပ်ယူနိုင်စွမ်း တစ်မိနစ်လျှင် ၃၀၀ ဂါလံ
တင်နိုင်သည့်အမြင့် ၃၂ ပေ
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၄) သိန်း

(6) ၄ လက်မ အမြင့်တင်ပန့်

Model SVOM
Water Pump Type Single Suction Volute
ရေစုပ်ယူနိုင်စွမ်း တစ်မိနစ်လျှင် (၃၀၀) ဂါလံ
တင်နိုင်သည့် အမြင့် ၉၀ ပေ
တင်နိုင်သည့် အမြင့် ၃၂ ပေ
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၁.၁၅) သိန်း

editor