အမှတ် (၁၇) အကြီးစားစက်ရုံ (မလွန်)

စက်ရုံတည်နေရာ မလွန်၊ မင်းလှမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
အကျယ်အဝန်း ၂၂ ဧက
စတင်တည်ထောင်သည့် ခုနှစ် ၁၉၆၆ ခုနှစ်
ဖွဲ့စည်းပုံအင်အား ၉၄၄ ဦး (အရာထမ်း- ၅၄ဦး ၊ အမှုထမ်း- ၈၉၀ဦး)
လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အား ၇၈၂ ဦး (အရာထမ်း- ၂၇ ဦး ၊ အမှုထမ်း- ၇၅၅ ဦး)
ထုတ်ကုန်များ
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအား
လယ်ထွန်စက် (90HP) ၂၀၀ စီး
၄ တန်နောက်တွဲယာဉ် ၁၀၀ စီး
၂ တန် နောက်တွဲယာဉ် ၁၀၀ စီး
၂၅ တန် သုံးဘီးလမ်းကြိတ်စက် ၅၀ စီး
၁၀ တန် သုံးဘီးလမ်းကြိတ်စက် ၅၀ စီး
စပါးခြွှေလှေ့စက် ၁၅၀ လုံး
ဆန်စက်ငယ်များ ၁၅၀ လုံး

(1) လယ်ထွန်စက် (90 HP)

အင်ဂျင် မြင်းကောင်ရေ (၉၀) ကောင်၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်
ဆီစားနှုန်း တစ်နာရီလျှင် (၁.၂၅) ဂါလံ
ထယ်ထိုးနိုင်စွမ်း တစ်နာရီလျှင် (၀.၆) ဧက
ထွန်ယက်နိုင်စွမ်းအား 7တစ်နာရီလျှင်(၁.၆)ဧက
အတိုင်းအတာ အလျား x အနံ x အမြင့် ၃၅၀၀ x ၂၂၂၀ x ၂၃၀၀ မီလီမီတာ
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၄၅.၅) သိန်း

(2) ထော်လာဂျီ

Model AMFTG-20
အင်ဂျင် မြင်းကောင်ရေ (၂၂) ကောင်၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်
ဆီစားနှုန်း တစ်နာရီလျှင် (၀.၇) ဂါလံ
ကုန်တင်နိုင်စွမ်းအား ၂ တန်
အသွားနှုန်း တစ်နာရီလျှင် (၂၀) မိုင်
အတိုင်းအတာ (အလျားxအနံxအမြင့်) ၄၂၆၀ x ၁၄၈၀ x ၉၈၀ မီလီမီတာ
ရှေ့ဘီး ၆၀၀ - ၁၂ ၊ ၆ P.R
နောက်ဘီး ၇၀၀ - ၁၆ ၊ ၆ P.R
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၁၈.၅) သိန်း

(3) ၄ တန် နောက်တွဲယာဉ်

Model ZTM-40
ကုန်တင်နိုင်စွမ်းအား ၄ တန်
အတိုင်းအတာ (အလျားxအနံxအမြင့်) ၃၉၈၀ x ၁၈၈၀ x ၅၀၄ မီလီမီတာ
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၁၈.၀၅) သိန်း

(4) ၂ တန် နောက်တွဲယာဉ်

Model AMFT-20
ကုန်တင်နိုင်စွမ်းအား ၂ တန်
ကုန်တင်ဧရိယာ ၂၀၀၀ x ၁၀၀၀ x ၄၀၀ မီလီမီတာ
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၆) သိန်း

(5) ၂၅ တန် သုံးဘီးလမ်းကြိတ်စက်

Engine DS 70 Engine (140HP)
Weight 21 Tons
25 Tons (with Ballast)
Dimension Length 7,145 mm
Width 2,090 mm
Height 3,160 mm
Capacity Fuel Tank 63 gals
Engine Oil 4.5 gals
Hydraulic 8 gals
Steering Power Steering System
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၂၉၅) သိန်း

(6) ၁၀ တန် သုံးဘီးလမ်းကြိတ်စက်

Engine CY 4102 Engine (90HP)
Fuel Consumption 1.25 gal/hr
0.7 gal/mile
( 1st Gear )
Dimension Length 5,000 mm
Width 2,050 mm
Height 2,850 mm
Weight 10 Ton
11 Tons(With Water)
12 Tons(With Sand)
Steering Power Steering System
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၂၈၃) သိန်း

(7) စပါးခြွှေလှေ့စက်

Model RTH – 60
ခြွှေလှေ့နိုင်စွမ်းအား ၆၀ တင်း /နာရီ
အင်ဂျင်အမျိုးအစား ZS 1115 (4 Cycle, 1 Cylinder, Diesel)
မြင်းကောင်ရေအား ၂၂ ကောင်အား
ဆီစားနှုန်း ၁ ဂါလံ / နာရီ
ရောင်းဈေးနှုန်းကျပ် (၁၀.၃) သိန်း

(8) Mini Rice Mills (China IPPR)

Type NMT 8.5
Consumption Rate/hr 300 kg/h
Weight of Unit set 100 kg
Sale Price (with Motor) 540,500 k
Sale Price (without Motor) 350,750 k
-

(9) Mini Rice Mills (China IPPR)

Type MLNJ 10/8.5
Consumption Rate/hr 600 kg/h ~ 700kg/h
Weight of Unit set 300 kg
Sale Price (with Motor) 1,562,100 k
Sale Price (without Motor) 1,091,600 k
-

(10) Mini Rice Mills (China IPPR)

Type NZJ 15/15 III
Consumption Rate/hr 600 kg/h ~ 700kg/h
Weight of Unit set 1,350 kg
Sale Price (with Motor) 4,951,000 k
Sale Price (without Motor) 3,992,100 k
-

editor