အမှတ် (၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်
    အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းသည် မော်တော်ယာဉ်သုံးတာယာအမျိုးမျိုး၊ ရေဒီယယ်တာယာအမျိုးမျိုး၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ ရေအားလျှပ်စစ်သုံးတာဘိုင်နှင့်ဂျင်နရေတာများ၊ ရာဘာနှင့် ရာဘာ ပစ္စည်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးမိုနှင့်ဒိုင်များ၊ အပိုပစ္စည်းများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ နှင့် ဘိလပ်မြေ၊ ကြွေထည်/မြေထည်ပစ္စည်းများ၊ အဆင့်မြင့်ကြွေသီးများ၊  မှန်အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ခြင်းပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းအပြင်ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအား စက်မှုနည်းပညာ လွှဲပြောင်းမှုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ပေးသော စက်မှုလက်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၊ စည်းမျဉ်း ၊ စည်းကမ်းများကို ရေးသားပြုစုခြင်း ၊ အချိန်အခါနှင့်လျော်ညီစွာ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါက တင်ပြသဘောတူညီမှုရယူ၍ ထုတ်ပြန်ခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ
အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်  အောက်ပါ စက်ရုံများပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံများမှာ -

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

အမှတ် (၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ ဇေယျဌာနီလမ်း၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း - ၀၆၇-၄၀၈၃၇၂၊ ၀၆၇- ၄၀၈၃၆၁၊ ၀၆၇-၄၀၈၀၇၄
ဖက်စ် - ၀၆၇- ၄၀၈၄၀၇၊ ၀၆၇- ၄၀၈၃၃၆

အီးမေးလ်    :    moihie2@gmail.com

editor