အမှတ် (၂) သံမဏိစက်ရုံ (ပင်းပက်)

စက်ရုံတည်နေရာ ပင်ငိုကျေးရွာအနီး၊ပင်းပက်ဒေသ၊တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း။
အကျယ်အဝန်း ၅၁၆၀.၅၀ ဧက
စတင်တည်ထောင်သည့် ခုနှစ် ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်
ဖွဲ့စည်းပုံအင်အား ၁၀၅၁ ဦး (အရာထမ်း ၈၁ ဦး၊ အမှုထမ်း - ၉၇၀ ဦး)
လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အား ၂၇၂ ဦး (အရာထမ်း ၁၀ ဦး၊ အမှုထမ်း - ၂၆၂ ဦး)
ထုတ်ကုန်များ
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအား
သံစိမ်း ၂၀ဝ,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်
သံသတ္တုရိုင်း ၇၂ဝ,ဝ၀ဝ တန်/နှစ်

editor