မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း လက်အောက်ခံစက်ရုံများ

  • ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)
  • ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)
  • ပလတ်စတစ်စက်ရုံ(ကျောက်ဆည်)
  • ဆေးဝါးစက်ရုံခွဲ(ရွာသာကြီး)​​
  • ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းစက်ရုံခွဲ(မှော်ဘီ)​​
  • ပုံနှိပ်ဌာနခွဲ
  • မြင်းနှင့်သိုးမွေးမြူရေးဌာန(ရန်ပယ်)
  • မြင်းနှင့်သိုးမွေးမြူရေးဌာန (ဟဲဟိုး)
  • မြင်းနှင့်သိုးမွေးမြူရေးဌာန (ပွင့်ဖြူ)
  • ပုဂေါဇွန်းဆီအုန်းစက်ရုံ

editor